https://www.facebook.com/tr?id=1375253882519761&ev=PageView&noscript=1" />
  • English
  • Thai
Top

หุ่นยนต์นาว โชว์เปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 สะเต็มสุดฮอต โรบอทสุดฮิต

หุ่นยนต์นาว โชว์เปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 สะเต็มสุดฮอต โรบอทสุดฮิต

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ และเริ่มเดินทางสู่ 6 จังหวัด เพื่อให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียนแล้ววันนี้ กับงาน Thailand STEM Festival 2016 : สะเต็ม สุดฮอต โรบอท สุดฮิต

Nao STEM Fest STEM Fest

บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ (Robot Galaxy Kids) ได้รับเกียรติจากทาง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ  สสวท. ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างความรู้ด้านสะเต็มศึกษาในครั้งนี้  โดยได้นำหุ่นยนต์นาว (NAO Robot) พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม ร่วมเดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และแนะนำของเล่นนวัตกรรมใหม่ ให้กับคณะครู และนักเรียน ที่ศูนย์สะเต็มศึกษาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่จังหวัด นครปฐม, เชียงใหม่, อุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี และพิษณุโลก เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสารและติดต่อกับเราได้ทาง Facebook/RobotGalaxyKids